Langenes ca.1908?

langenesca1908.jpg

Dette er et postkort som ble solgt på butikken på Langenes. (Huset til venstre for flagget)

Til høyre i forgrunnen står væreier Bernhard Eriksen. Ved siden av ham står hans mor Elisabeth.Nr 4 fra høyre er Bernhards første kone, Signe. De tre andre damene er ukjente, men kan muligens være hans tre søstre, Antonia, Ingeborg og Gunlaug. Barna på bildet er, såvidt jeg vet, barna til Bernhard og signe, Gerd (f. 1901) og Aage (f.1904). Min datering av bildet er gjort ut fra barnas størrelse.

Bildet ble trykket i "Leddiken" 1997.

Det er fremkommet opplysninger som tyder på at bildet er tatt før 1904. I så fall kan ikke barna på bildet være Gerd og Aage. Dette vil bli undersøkt.

Photo album created with Web Album Generator